Vijfvoudig jubileum 28 april 2004

Berichtten we al eerder over het robijnen priesterfeest van mgr. Van Burgsteden, dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze bisschop, mgr. dr. J.Punt, tot priester werd gewijd. De beide bisschoppen vieren dit feest gezamenlijk op Tweede Pinksterdag 31 mei. Maar zij niet alleen. Mgr. F.Kuttschrütter, priester van ons bisdom en vicaris-generaal van het "legerbisdom", is ook veertig jaar priester. Daarnaast viert tevens dr. Jan Hendriks, rector van het grootseminarie in Vogelenzang en jaargenoot van mgr. Punt, zijn zilveren priesterfeest, evenals militair vicaris A.Woolderink.

Alle vijf concelebreren in een plechtige eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem, die om half elf begint. Daarna is er een receptie op de Tiltenberg in Vogelenzang, Zilkerduinweg 375.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: