Eerste plechtige mis Wim Veth: ‘Ik blijf op jullie steun rekenen’ 27 januari 2004

Foto: www.opusdei.nl
Wim Veth
Wim Veth
De nieuwe Opus Dei-priester Wim Veth vierde in een volle Onze Lieve Vrouwekerk aan de Amsterdamse Keizersgracht zijn eerste plechtige mis. Familie, vrienden en oud-collega’s waren uit alle delen van het land gekomen om de neomist te feliciteren.
Na een afwezigheid van zeven jaar is Wim Veth (39) teruggekeerd naar zijn geboortestad Amsterdam. Hij studeerde in Rome theologie en promoveerde er in de kerkgeschiedenis. Daarvoor was hij consultant bij een groot informaticabedrijf.

De rector van de Onze Lieve Vrouwekerk, Christian van der Ploeg, bracht in zijn preek de studententijd van Wim in herinnering. “Dichtbij het Vondelpark ligt het studentenhuis Leidenhoven, dat is opgericht door de emeritus rector van deze kerk, mgr. Hermann Steinkamp. Het huis biedt onderdak aan studenten van diverse studierichtingen en levensbeschouwingen. Begin jaren tachtig kwam Wim daar wonen nadat hij had gereageerd op een advertentie voor een vrije kamer in het huis.”

De open sfeer in het huis en de sociale betrokkenheid van de bewoners trokken Wim aan. “De studenten waren en zijn nog steeds betrokken bij burenhulp in Oud-West. Het huis organiseert ook zomerkampen naar ontwikkelingslanden en Oost-Europa om te werken aan sociale projecten. Wim heeft zich daar voor ingezet”, aldus rector Van der Ploeg.

In zijn dankwoord vroeg Wim Veth alle aanwezigen hem met gebeden te blijven ondersteunen: “Ik heb tijdens mijn studie in Rome de steun van velen ervaren. En ook vandaag merk ik dat er veel voor mij gebeden wordt. Ik wil u vragen dit te blijven doen.”
De nieuwe priester is teruggekeerd naar zijn oude nest Leidenhoven. Naast de pastorale zorg voor het Opus Dei, zal hij vanuit het studentenhuis werken onder de jeugd in Amsterdam. Rector Van der Ploeg herinnerde eraan dat Wim voor zijn vertrek naar Rome al geregeld in de Onze Lieve Vrouwekerk kwam. Hij hoopt hem daar ook in de toekomst te kunnen blijven begroeten.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: