Michel van der Plas Commandeur in Gregoriusorde 3 december 2004

Op aanvraag van enkele prominente katholieken, onder wie prof. A.van Agt en prof. S.de Boer, is aan de schrijver/journalist Michel van der Plas vrijdag het commandeurschap van de pauselijke orde van de H. Gregorius de Grote verleend. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn religieuze poŽzie en zijn grote biografieŽn van de katholieke voormannen Guido Gezelle, Josef Alberdingk Thijm en Anton van Duinkerken.

Michel van der Plas (pseudoniem van Bernardus Gerhardus Franciscus Brinkel) werd geboren in 's-Gravenhage op 23 oktober 1927. Hij was vanaf 1949 tientallen jaren als journalist verbonden aan Elseviers Weekblad.

Michel van der Plas ontving de onderscheiding in Haarlem uit handen van de oud-bisschop van Rotterdam, mgr. drs. R.Ph.Bšr OSB.

Het bisdom Haarlem waar de laureaat woonachtig is, heeft bij de aanvraag bemiddeld.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: