Jubilerend ziekentriduüm in Heiloo druk bezocht 13 augustus 2004

Voor de vijfenzeventigste keer werd begin juli het jaarlijkse ziekentriduüm voor het dekenaat Alkmaar gehouden, in de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Net als vorig jaar was de geestelijke leiding in handen van pastoor N. Knol uit Egmond-Binnen. tijdens deze drie dagen zijn weer veel zieken en ouderen samengekomen om met elkaar te bidden, te zingen en na te denken, maar ook om gezellig te kletsen en even uit de sfeer van alledag te zijn. Sommigen mensen kwamen alle drie dagen, anderen maar één of twee.

Foto: Bisdom Haarlem
Ziekentriduum in Heiloo

De opzet van de dagen is traditioneel: 's ochtends eucharistieviering, 's middags een meditatie/gebedsviering, de laatste dag ziekenzalving; de dag wordt afgesloten met een plechtig lof.

In verband met het jubileum was voor de openingsviering hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden SSS uitgenodigd. De zang werd verzorgd door het West-Fries Dameskoor uit Wognum. Op de laatste dag was oud-vicaris Geukers hoofdcelebrant. Toen was ook de ziekenzalving. Bij deze plechtigheid waren liefst 240 mensen aanwezig.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: