Sint Sylvester in Hoorn bij gouden jubileum KBO 28 april 2004

Een pauselijke ridderorde wordt in ons bisdom maar zelden uitgereikt. Hoornaar Leo van der Linden ontving de orde van Sint Sylvester, de op één na hoogste, zondag tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Koepelkerk bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Hoorn.

Foto: NHD / Marcel Rob
Leo van der Linden ontvangt de orde van Sint Sylvester
Echtgenote Ria speldt Leo van der Linden de versierselen, horend bij de pauselijke ridderorde, op.
Rechts pastoor E.Jongerden.

Van der Linden (77) heeft zich bijzonder ingezet voor de katholieke gemeenschap. Tijdens zijn werkzame leven als verpleegkundige onder meer in verpleeghuis Lindendael was hij 25 jaar vrijwillig instructeur van de Katholieke Bond voor EHBO. Hij heeft zo duizenden West-Friezen voorbereid op het EHBO-diploma. Sinds zijn pensionering is hij zeventien jaar voorzitter van de KBO en daarnaast ook voorzitter van de Onderling Samenwerkende Ouderenbonden in Hoorn. Als zodanig heeft hij met zijn besturen belangenkwesties als wonen, zorg en openbaar vervoer op de politieke agenda gezet.

Hij legt zijn voorzitterschappen in juni neer. Van der Linden is samen met zijn vrouw Ria vrijwilliger in Lindendael. Daar halen ze, samen met een groep anderen, om de twee weken honderd bewoners op voor de kerkdienst in de zaal en brengen ze na afloop weer naar hun kamers terug.

NHD / Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: