Bisschop opent tentoonstelling realistische kunst in Bergen 28 oktober 2004

Met het aansijden van een taart heeft mgr. Punt op 21 oktober in Bergen de tentoonstelling "Realistische stillevens" geopend. De expositie is in het kantoor van weekblad "De Duinstreek" in Bergen, en omvat werken van Marjo van der Burgt, Kitty Dillen en Jan Molenaar. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de jaarlijkse Kunst-Tiendaagse in het kunstenaarsdorp. Een belangrijk deel van de opbrengst van de geëxposeerde werken komt ten goede aan het Hospice in Alkmaar.

In zijn openingswoord noemde de bisschop - die in zijn jeugd naar eigen zeggen zelf niet onverdienstelijk schilderde - de taak van de schilder als "het leren kijken naar de werkelijkheid", het leren om de schoonheid te zien.

Foto's: Bisdom Haarlem
“leren kijken”

Jan Molenaar (midden) bij enkele van zijn stillevens

Kitty Dillen (links) en Marjo van der Burgt

Mgr. Punt ontvangt een cadeautje (een bronzen "krantlezer") uit handen van de directeur van De Duinstreek.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: