Drievoudige priesterwijding
Eerste wijdelingen van eigen seminarie
3 juni 2004

Drie diakens hopen zaterdag in de Haarlemse kathedraal de priesterwijding te ontvangen: Floris Bunschoten, Bart Putter en Giancarlo Rizzo. Zij zijn de eersten die hun hele opleiding in Vogelenzang hebben genoten.

Floris Bunschoten
Floris Bunschoten (25) werd geboren in Haarlem. Hij gaat na de middelbare school naar Vogelenzang; hij en Bart Putter horen bij de eerste groep die de hele opleiding aan het grootseminarie heeft gedaan. Gedoopt op zijn zesde en gevormd als 16-jarige is Floris naar eigen zeggen door wijlen mgr. Bomers op het spoor van het priesterschap gezet. "Ik wist me tot nu toe heel vaak bevestigd in de gedachte dat ik op de juiste plaats zat." Floris heeft de afgelopen maanden stage gelopen in de parochie van de H.Bonifatius in Zaandam.

Bart Putter
Bart Putter (26) werd geboren in Heerhugowaard. Ook hij is van de eerste lichting van Vogelenzang. Als enig kind in een katholiek gezin opgegroeid bleek zijn belangstelling voor de kerk onder meer uit betrokkenheid bij de Werkgroep Katholieke Jongeren, vanwaaruit hij in de voorbereiding van de Wereldjongerendagen van 2000 (Rome) en 2002 (Toronto) actief was.Bart heeft naar eigen zeggen zijn roeping te danken aan Maria, Vrouwe van alle Volkeren. Hij liep stage in Zuid-Afrika en Peru, en is de afgelopen tijd werkzaam geweest in Heemstede, in de parochie van O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Giancarlo Rizzo
Giancarlo Rizzo (44) is Romein van geboorte. Na zijn middelbare school ging hij aanvankelijk aan de slag als vertegenwoordiger in electronica-apparatuur. Nadat hij via de neo-catechumenale Weg het geloof had teruggevonden, kwam hij in 1987 naar Nederland, als begeleider van priester Michi Costa, de huidige pastoor van Naarden. In 1997 begon hij in Rome met de studie filosofie, en besloot priester te worden. In 1999 kwam hij naar Nieuwe Niedorp; hij heeft zijn theologie helemaal in Nederland gedaan. Giancarlo is atleet, heeft veel marathons gelopen, waaronder die van Rotterdam.

Met de drie wijdingen van zaterdag komt het totale aantal van actieve diocesane priesters in Haarlem op 78. Ter vergelijking: vijf jaar geleden waren er dat 77. Mgr. Punt wijdde in de afgelopen 6 jaar 21 priesters, van wie elf van de Neo-catechumenale Weg.

De plechtige Eucharistieviering tijdens welke de handoplegging zal plaatsvinden, begint om 10.30 uur in de Kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: