Werkbezoek Almere
Bisschop prijst inzet van Pabostudenten
8 juni 2004

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt, heeft samen met de gedelegeerde voor het katholiek onderwijs, mevr. drs. E. van Dam, maandag 7 juni een werkbezoek gebracht aan een aantal onderwijsinstellingen in Almere.

De dag begon met een bezoek aan de Pabo, een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Amsterdam en de Ipabo Amsterdam/Alkmaar. Directeur mevr. F.Meester heette de bisschop welkom. Ook bestuurslid M.Denters en docenten mevrouw A.Heinsman en R. van Setten waren bij deze ontvangst aanwezig. Mevrouw Meester vertelde over de onderwijssituatie in Almere: hier zijn thans 78 basisscholen, waarvan 9 katholieke. Die katholieke scholen tellen 2700 kinderen.
Vanwege de bijzondere aard van de groeistad heeft Almere relatief dubbel zoveel scholieren als het Nederlandse gemiddelde.

Foto's: Bisdom Haarlem
Werkbezoek Almere
Mevrouw Heinsman legt uit wat de kerndoelen zijn van de cursus godsdienst/levensbeschouwing.

Werkbezoek Almere
Een groepje studenten presenteert de "Bidmap".

Op het programma stond een ontmoeting met derdejaars-studenten, die in hun opleiding een cursus volgen om de "Akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbeschouwing" te halen voor het katholiek basisonderwijs. Onder leiding van docente/identiteitsbegeleidster mevr. A.Heinsman presenteerden de studenten het thema waaraan zij in hun cursus hadden gewerkt: bidden. Een groep studenten had ten behoeve van de stageschool een "bidmap" gemaakt. [Wim Peeters] Het was hun opgevallen dat met deze map en met wat ze de kinderen hadden geleerd, vooralsnog niet veel werd gedaan.

De bisschop zei gelukkig te zijn met de inzet waarmee deze jonge mensen proberen zichzelf en de scholieren vertrouwd te maken met het gebed. Hij refereerde aan de intimiteit waarin christenen tot God mogen bidden. "Wij zeggen Christus na: 'Abba', wat zoveel wil zeggen als 'papa', dus ons wordt een heel vertrouwelijke omgang met God geboden".

Werkbezoek Almere
Praten met de bisschop over 'bidden'.

Werkbezoek Almere
Groepsfoto met midden achterin mgr. Punt, helemaal rechts mevr. Van Dam, links van haar mevr. Meester, links van de bisschop dhr. Denters en helemaal links dhr. Van Setten.

Na de lunch toog het gezelschap naar basisschool De Lettertuin, waar de bisschop een gesprek had met kinderen van groep acht. Ze mochten vragen stellen, en dat deden ze met grote nieuwsgierigheid. Mag een bisschop trouwen, heeft hij de paus wel eens ontmoet, wat is dat borstkruis en die ring, zelfs de aflatenkwestie bleef niet onbesproken.

Aan het eind van de middag werden er certificaten uitgereikt aan leraren die werkzaam zijn bij de katholieke scholen in Almere. Zij hadden een intensieve nascholing gevolgd o.l.v. mevrouw Heinsman, met het doel het vak godsdienst/levensbeschouwing beter te kunnen geven.

Werkbezoek Almere
Bij de grote kleuters van groep 2

Werkbezoek Almere
De bisschop met de leerlingen van groep zes/zeven van De Lettertuin. Links juffrouw Joyce.

Werkbezoek Almere
Op de foto met het certificaat.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: