Nieuwjaarsreceptie weer druk bezocht 12 januari 2004

De nieuwjaarsreceptie van de de bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt en zijn hulpbisschop, mgr. J. van Burgsteden SSS werd als gebruikelijk druk bezocht. Onder de driehonderd gasten waren uiteraard veel priesters en gelovigen uit de parochies.

Aangezien mgr. Punt ook bisschop van de krijgsmacht is, gaven verschillende vertegenwoordigers van de top van het leger en van het ministerie van Defensie acte de présence. Ook van de zijde van het onderwijs, zoals de Fontys-hogeschool in Amsterdam, de verschillende allochtone gemeenschappen en het justitiepastoraat gaf men blijk van belangstelling.

Hoofd krijgsmachtaalmoezenier Gerard Hoes en hulpbisschop mgr. Van Burgsteden
Hoofd krijgsmachtaalmoezenier Gerard Hoes in de gesprek met de hulpbisschop

Mandje met alle goeds van de studenten van Vogelenzang
Een mandje met alle goeds van de studenten van Vogelenzang

Portretbuste van mgr. Bomers
Een nieuwe portretbuste van mgr. Bomers, van de hand van kunstenaar Loek Broug, siert sinds kort het bisschopshuis

Gezellige drukte tijdens de nieuwjaarsreceptie
Het was als vanouds gezellig druk...

Burgemeester van Haarlem J. Pop en directeur van het Haarlems Dagblad B. Essenberg
De burgemeester van Haarlem J. Pop in gesprek met de directeur van het Haarlems Dagblad, B.Essenberg

Mgr. Punt en prof. Kimman, secretaris-generaal van de Nederlandse Kerkprovincie
De bisschop toost met prof. Kimman, secretaris-generaal van de Nederlandse Kerkprovincie, op het nieuwe jaar

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: