Bisschop spreekt voor jongerenpastoraat over New Age 12 mei 2004

Het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem organiseert op dinsdagavond 25 mei a.s. een studieavond voor beroepskrachten en vrijwilligers in het jongerenpastoraat, jong en oud!

De avond heeft als thema: New Age en de relatie met jongerenpastoraat. Mgr. Punt, bisschop van Haarlem, zal de avond inleiden, waarna tijd is voor uitwisseling in kleine groepen.

Vragen die aan de orde zullen komen zijn o.a. wat is New Age? Waar staat New Age in relatie tot het katholiek geloof? Hoe vinden wij dit terug in ons werken met tieners en jongeren? Wat kunnen wij hiermee?

De avond begint om 18.00 uur met soep & broodjes (graag tevoren opgeven, indien u wilt mee eten), om 19.00 uur staat de koffie klaar en om 19.30 begint het officiŽle gedeelte van de avond. De avond is om 21.30 uur afgelopen.

De avond wordt gehouden op Kruisweg 69, Haarlem (5 minuten van het station).

Voor meer info & opgave:
Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem
jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl
of telefoonnummer (023) 511 26 35

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: