Bisschop van Myra bezoekt Haarlemse collega 3 december 2004

De titulair bisschop van Myra, Sint Nicolaas, was dezer dagen de gast van zijn Haarlemse ambtgenoot. Voor de kinderen van het bisdompersoneel had de Sint, vergezeld van Sjaksjoer en Trappedoeli, een kadootje, voor zijn collega een vermanend woord en voor de ouders de verwarrende vraag: "Ben ik hier in het Argentijns restaurant?" Dat het uiteindelijk toch nog allemaal goed kwam, ziet u op bijgaande plaat.

Foto: Bisdom Haarlem

Het bisdom Myra ligt in Klein-AziŽ, in de landstreek LyciŽ. Reeds de H.Paulus bezocht deze plaats, die dan ook gold als een van de centra van het vroege christendom. Vanaf de vierde eeuw was het een aartsbisdom, geleid door de H.Nicolaos, een Griekse bisschop. Een bijzonderheid is dat het zowel een Latijnse als een Griekse (Melkitische) bisschop herbergde.

Met de inval van Turkse stammen in de elfde eeuw raakte de stad in verval. Kooplui konden de relieken uit de kathedraal bergen: ze werden door zeelui naar het Zuid-Italiaanse Bari gebracht. Sint Nicolaas geldt zowel voor de orthodoxen als voor de katholieken als een grote heilige: vandaar dat Bari is uitgegroeid tot een trefpunt van Oost en West, waar jaarlijks oecumenisch overleg plaatsvindt. Bovendien is Nicolaos ("hij die het krijgsvolk overwint") de patroon van Rusland, van de weldadigheid, van de kinderen, van het huwelijk, van schepelingen en kooplieden. Hij heeft de bijnaam Thaumatourgos, de Wonderdoener.

Momenteel maakt Myra deel uit van de Turkse Republiek. De naam van de stad leeft waarschijnlijk voort in de verbasterde dorpsnaam "Dem(b)re" op enkele kilometers van de oude stad.

Zie ook: www.heiligen.net/dec/frm0612.htm

Voor de liefhebbers hier een Latijnse versie van

ďHoor de wind waait door de bomenĒ

Per arbores audi flantem
Ventum; intra limen flat.
Num nequiquam Sanctum cantem
Hiems 'em cum terreat,
Hiems 'em cum terreat?

Immo! Equitat obscuram
Per noctem celerrime.
Noverit si mema curam
Sui, veniat certe,
Sui veniat certe!

Heu quis pulsat parvi
Heu quis pulsat parvi
Leniter quis fenestram pellit
Advenam 'em puto
Aberrantem puto
Rogo nomen quale sibi sit!

Nicolae, Nicolae,
Nos hodierno visita!
Inque angulum sparge
Nobis bellaria!

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: