Jongeren Meerlanden inventariseren behoeften en wensen 2 juni 2004

“Stel je bent een jongere, je wilt na het vormsel graag betrokken blijven bij de kerk, maar is er iets leuks voor je te doen?”

“U bent lid van het parochiebestuur en wilt jongeren graag actief betrekken bij de kerk, maar hoe bereik je hen en vooral, waarvoor laten zij internet en TMF in de steek?”

Twee vragen die een hele wereld openleggen van jongeren die in de kerk een plaatsje zoeken.

Deze beide vragen vormden het uitgangspunt van een onderzoek, gedaan door jongeren in het dekenaat Meerlanden. Het resultaat van dit onderzoek, de nota "Voor u gepeild: jongeren en kerk" werd op vrijdag 28 mei aangeboden aan de hulpbisschop van Haarlem, mgr. J. van Burgsteden SSS. Dat gebeurde door twee leden van de Dekenale Beleidsgroep Jongeren van het dekenaat Meerlanden, Laura Bakker en Eva Brandse, samen met de deken, pater H. Post O. Carm. Een van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport is de aanstelling van een jongerenwerker, bij voorkeur, zo bleek in een mondelinge toelichting, een parttimer in samenwerking met een ander dekenaat.

Mgr. Van Burgsteden was erg dankbaar voor de grote inzet van de jongeren in Meerlanden en onderstreepte het belang van het jongeren werk met de uitspraak: "Voor mij zijn er maar twee prioriteiten: Huwelijk en gezin, en Jeugd en jongeren".

Foto: Bisdom Haarlem
Mgr Van Burgsteden, pater H. Post O. Carm., Eva Brandse en Laura Bakker
Mgr. Van Burgsteden neemt een exemplaar van de onderzoeksnota in ontvangst van (links) Eva Brandse en Laura Bakker. Achter hen de deken van Meerlanden, zelf vroeger jongerenwerker in dekenaat en bisdom, pater H.Post O.Carm.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: