Mgr. Van Burgsteden bij bisschopswijding 2 februari 2004

De hulpbisschop van Haarlem, mgr. Jan van Burgsteden SSS, was zondagmiddag in Gent aanwezig bij de wijding van de salesianer pater Luc van Looy tot bisschop van Gent. Niet alleen de religieuze geloften verbinden de beide bisschoppen. Gent en Haarlem zijn zusterbisdommen, ze delen hun patroonheilige.

Foto: Bisdom Haarlem
Mgr. Van Burgsteden en Mgr. Van Looy
Hulpbisschop van Haarlem mgr. Jan van Burgsteden en de nieuwe bisschop van Gent Mgr. Luc van Looy

De contacten tussen het Gentse en Haarlem dateren van de hoge Middeleeuwen. Waarschijnlijk via de lakenhandel zijn de Haarlemmers in de dertiende eeuw in contact gekomen met de Gentse Sint Baaf , en bij de oprichting van bisdommen in de Lage Landen, in 1559, hebben beide korte tijd zelfs aan elkaar gegrensd, dat wil zeggen: gescheiden door de Westerschelde.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: