Sint-Jansprocessie: veel deelnemers, veel belangstellenden 28 juni 2004

De oudste processie van Noord-Nederland, die van Sint Jan in Laren, trok afgelopen zondag een record aantal deelneemrs en toeschouwers.

Om negen uur was er de pontificale eucharistieviering in de basiliek, waar hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden SSS hoofdcelebrant was. (foto's 1 t/m 7)

Het opstellen van de processie, in het prachtige decor van de basiliek met de grote bomen daarvoor. (8 t/m 19)

Sint-Jansprocessie Laren
Klik op de illustratie voor een foto-impressie van Steef Pardoen.

Dan trekt de processie door Laren naar het Kerkhof; een bonte stoet van broederheren, bruidjes, processie meesters, andere broederschappen, muziekgezelschappen, vaandeldragers, misdienaars, en tenslotte het Allerheiligste, gedragen door de bisschop van Haarlem, mgr. Punt. Een bijzondere deelnemer was de bisschop van Rotterdam, mgr. A. van Luijn. (foto 20 t/m 38)

Tijdens de eucharistieviering op het kerkhof viel af en toe een druppel, maar verder was het prachtig weer - niet te warm, af en toe een beetje zon. (foto 39 t/m 47)

De terugweg werd aangevangen, waarbij Sint Jan met uitgestrekte arm de richting wees. Veel belangstelling was er langs de weg. (48 t/m 57)

Tenslotte was er in een werkelijk overvolle basiliek het Te Deum, de slotzegen en het lied ter ere van Sint Jan. (58)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: