Bij het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden 20 februari 2004

Utrecht 20 maart 2004 Adrianus Kardinaal Simonis, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, brengt namens de bisschoppen van Nederland de volgende verklaring uit bij het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden:

De bisschoppen van Nederland betuigen hun oprechte leedwezen met het overlijden van Prinses Juliana, die voor de eenheid in ons land van grote betekenis was. Zij condoleren van harte Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, Hare Majesteit de Koningin en de gehele Koninklijke Familie. De bisschoppen bidden dat Prinses Juliana na een lang leven dat gewijd was aan de dienst voor het vaderland, nu mag delen in Gods vreugde en vrede.

Utrecht, 20 maart 2004
Adrianus Kardinaal Simonis
Aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
(persdienst Nederlandse Bisschoppenconferentie)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: