Feestelijke viering van jubileum mgr. M. de Groot 5 oktober 2004

Met een eucharistieviering in de Sint Jozefkerk, waar hij al vele jaren assisteert, en een drukbezochte receptie in de tuin van het bisschopshuis heeft mgr.drs. M.J. de Groot op 3 september gevierd dat hij veertig jaar in dienst is van het bisdom. Uit de vele bezoekers, uit alle streken, geledingen en sectoren van ons bisdom mocht men afleiden dat de vicaris-generaal niet alleen in de structuren van de organisatie, maar veel meer ook in de harten van talloze betrokken gelovigen een grote plaats heeft.

We laten hier enkele impressies zien van de dag.

Foto's: Bisdom Haarlem
Mgr. De Groot was hoofdcelebrant in de feestelijke eucharistieviering.

Oud-hulpbisschop mgr. J.Lescrauwaet, langjarige huisgenoot van de jubilaris, hield de feestpredicatie.

De receptie was niet alleen zeer geanimeerd...

...maar ook drukbezocht

Onder de gasten ook de bisschop van Roermond, mgr. F. Wiertz, hier in gesprek met J. Wortelboer, langjarig lid van de POK. Op de achtergrond mgr. Punt.

Dank van een Vicaris Generaal

In het septembernummer van dit Bisdomblad Samen Kerk werd mijn 40-jarig ambtsjubileum aangekondigd. Inmiddels ligt de viering van dit jubileum op 3 september jl. alweer achter ons.

Op deze dag kijk ik terug met veel plezier en dankbaarheid. Mijn intentie om de Haarlemse Kerk weer eens bij elkaar te zien werd bewaarheid: zowel in een volle kerk, waarin wij samen op feestelijke wijze de eucharistie vierden, als ook in de vorm van een geanimeerde receptie in de tuin achter het Bisschopshuis. Daarbij betrok ik zovelen, personen en besturen, die schriftelijk blijk gaven van hun waardering en meeleven: ook hen ervaarde ik als aanwezig.

U zult er begrip voor hebben, dat ik zovele mensen en besturen niet persoonlijk kan bedanken. Daarom aan u allen langs deze weg: mijn welgemeende dank!

Een aantal personen en besturen hebben het speciale gironummer voor het "Project EthiopiŽ" bedacht. Het totale bedrag op 17 september 2004 bedraagt Ä 6.610,24. Medio oktober zal ik dit gironummer afsluiten en het totaalbedrag aan de Bisschop van het Apostolisch Vicariaat van Nekemte in EthiopiŽ overmaken. Aan al deze goede gevers mijn hartelijke dank.

Met wensen voor onze Haarlemse Kerk:

Mgr. drs. M.J. de Groot
Vicaris Generaal

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: