Feestelijke jubileumviering 1 juni 2004

"Op een mooie Pinksterdag" is een evergreen uit het toch al zo veel gezongen en geciteerde repertoire van Ja Zuster Nee Zuster. Een mooie pinksterdag was het op maandag 31 mei, toen tegen alle sombere weersvoorspellingen in, de hemel boven de bollenstreek opentrok.

Foto: Steef Pardoen
5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
De vijf jubilarissen in het zonnetje op De Tiltenberg: van links naar rechts: vicaris A. Woolderink (leger), mgr. J. Van Burgsteden, mgr. J. Punt, vicaris-generaal F.Kuttschrütter (leger) en rector J.Hendriks van het Grootseminarie Willibrordhuis.

Het was de dag van het vijfvoudige jubileum: het zilveren priesterfeest van mgr. Jozef Punt, het robijnen (40 jaar) van mgr. Jan van Burgsteden S.S.S. en daarnaast drie jubilerende priesters: rector Jan Hendriks van Vogelenzang (25 jaar), vicaris-generaal van de krijgsmacht Frans Kuttschrütter (40 jaar) en vicaris Alfons Woolderink, eveneens van de krijgsmacht.

Bijzonder was ook, 's ochtends in de zeer volle kathedraal, de aanwezigheid van een twaalftal buitenlandse bisschoppen, onder wie curiekardinaal Ignace Moussa Daoud, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. De bisschoppen hadden daags tevoren de Internationale Mariale gebedsdag in Amsterdam bijgewoond. Zij concelebreerden met de jubilarissen en met tientallen priesters vanuit het hele bisdom. Onder de concelebranten waren ook de apostolisch nuntius in ons land, mgr. Francois Bacqué en mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond en collega van mgr. Punt uit de tijd dat zij doceerden aan het Grootseminarie van Rolduc.
De meisjescantorij van het kathedrale koor zong onder meer een prachtige mis van Albrechtsberger.
Onder de aanwezigen ook veel militairen en aalmoezeniers.
Aan het einde van de viering had de plebaan, u bekend als medewerker van Samen Kerk, een cadeautje voor mgr. Punt: bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap zijn 25 artikelen uit Samen Kerk gebundeld in het boek "Voorbij de eigen plannen".
Na de mis kregen de buitenlandse gasten een eenvoudige lunch in de plebanie. Het feest werd voortgezet in de Tiltenberg in Vogelenzang, waar meer dan zeshonderd mensen de jubilarissen kwamen gelukwensen. De vijf jubilarissen stonden in de bibliotheek drie uur lang handen te schudden en goede wensen en attenties in ontvangst te nemen van onder veel meer de inspecteur-generaal van de krijgsmacht, generaal Van Baal, Burgemeester Pop van Haarlem en de bisschop van Rotterdam, mgr. A. van Luijn.

Grote verrassing was de komst, in de avond, van mgr. Komarica, bisschop van het Bosnische Banja Luka.

Het boek "Voorbij de eigen plannen- 25 artikelen bij een zilveren jubileum" is een uitgave van de persdienst van het bisdom. Per electronische post te bestellen bij de persdienst, wpeeters@bisdomhaarlem.nl, Prijs € 7,50.

Foto's: Bisdom Haarlem
5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
In een lange processie gaan de bisschoppen door de kathedraal.

5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
Mgr. Punt tijdens de homilie.

5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
De Syrische kardinaal Daoud, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, en oud-patriarch van Antiochië van de Syriërs.

5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
Aan de lunch in de plebanie: mgr. Punt zit tussen kardinaal Daoud en mgr. De Jong in.

5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
Aan het einde van de dag kwam ook een oude vriend van het bisdom en de bisschop, mgr. Komarica van Banja Luka (rechts), zijn gelukwensen aanbieden.

5 jubilarissen in Bisdom Haarlem
Mgr. Bacqué (rechts) in gesprek met mgr. Komarica.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: