Legerbisschop vertrokken naar Irak 15 juni 2004

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J. M. Punt, is in zijn hoedanigheid van legerbisschop vanmiddag vertrokken naar Irak voor een bezoek van enkele dagen aan de Nederlandse militairen die daar gelegerd zijn. De bisschop reist in gezelschap van onder meer kolonel G.F.M. Hoes, diaken, hoofdkrijgsmachtaalmoezenier.

De reis voert naar Al Moetanna en andere plaatsen waar de Nederlandse troepen gelegerd zijn. Als thema's voor het bezoek zijn gekozen: de wijze waarop de Nederlanders hun taak vervullen; de humanitaire hulp aan de bevolking die de militairen geven; en de overtuiging dat religie geen bron van oorlog is.

Op het programma (dat ter plekke nader wordt bepaald) staan naast het bezoek aan de militairen ook ontmoetingen met de plaatselijke bevolking en een bezoek aan de opgravingen van Ur, de stad van de ChaldeeŽn vanwaar de aartsvader Abram, Vader van de gelovigen (joden, christenen en moslims), bijna 4000 jaar geleden op Gods woord wegtrok.

Naar verwachting zal de bisschop zaterdag terugkeren.

Foto: Bisdom Haarlem
Irakbezoek
Mgr. Punt op de vliegbasis Eindhoven, vůůr zijn vertrek naar Irak

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: