Communiqué mbt Irak-reis 29 april 2004

De suggestie, gedaan in het Algemeen Dagblad van hedenochtend 29 april, dat legerbisschop mgr. Punt "niet naar Irak durft" is volstrekt buiten de feiten en een onverantwoord signaal naar de militairen en hun families; Defensie zelf heeft aangegeven "de veiligheid niet te kunnen garanderen" en daarmee de geplande reis van de bisschop voor het moment afgeblazen.

De bisschop schrijft in een artikel in bisdomblad Samen Kerk (te lezen op www.bisdomhaarlem.nl rechterkolom) juist het omgekeerde, nl. dat hij graag zou zijn gegaan en geen angst heeft, en gaat verder genuanceerd in op de afweging om de troepen al dan niet in Irak gestationeerd te houden.

Het bisdom heeft deze ochtend van AD een onmiddellijke rectificatie geëist, vanuit zorg voor het effect op de families van de militairen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: