Bisdom Haarlem
Maandag in de Goede Week

“Hij had ons inderdaad niet nodig”

Hij had ons inderdaad niet nodig. En zelfs Jezus had vredig kunnen blijven rusten in de hemel, voor dit centrale, cruciale deel van de schepping, voor de Menswording, voor de verlossing, voor Zijn menswording, voor Zijn verlossing. Hij was echt vredig in de hemel en Hij had ons helemaal niet nodig.

Jan Miense Molenaar (Haarlem 1610-1668): Bespotting. Parochie H.Odulphus Assendelft
Jan Miense Molenaar (Haarlem 1610-1668): Bespotting.
Parochie H.Odulphus Assendelft

Waarom is Hij gekomen? Waarom is Hij in de wereld gekomen? Je moet dan wel geloven dat ik een zeker belang heb, ik die niets ben. Je moet dan geloven dat het meten van de tijd, het meten van de tijd een zeker belang had. Je moet dan wel geloven dat de mens en de schepping en de bestemming van de mens, en de roeping van de mens, en de zonden van de mens, en de vrijheid van de mens, en de redding van de mens, alle mysteriën, alle mysteriën van de mens, een zeker belang hadden. Want in het andere geval zou het zo eenvoudig zijn geweest, en zo snel gedaan. Het was vantevoren al gedaan. Wat had moeten gebeuren was alleen maar de mens niet scheppen, de wereld niet scheppen. Dan zou er geen val geweest zijn, de val zou er niet geweest zijn, er zou noch val noch verlossing geweest zijn. Er zou geen geschiedenis geweest zijn, er zou geen enkele hinder geweest zijn.

De hele wereld zou thuisgebleven zijn. Hoe is het mogelijk dat ik niet groots ben als ik zoveel dingen verknoeid heb, zoveel dingen in de war gestuurd heb, en zo’n prachtige wereld? Om zo’n tragische geschiedenis te beginnen. Een God, God is van zijn gewoonte afgeweken, God heeft zichzelf geofferd voor mij. Dit is het Christendom.

Uit Véronique, van Charles Péguy