“Het gebed draagt vrucht” Tekens van hoop in het bisdom van Haarlem 11 mei 2004

Verschillende nieuwe religieuze gemeenschappen zijn van plan zich binnenkort in het bisdom Haarlem te vestigen. Dit kondigde de Bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt aan op de jaarlijkse bijeenkomst van de gebedskring van het Willibrordhuis, grootseminarie van het bisdom, waaraan zo'n twee honderd leden deelnamen.

Het programma van deze dag omvatte getuigenissen, lezingen naar keuze en aanbidding. De dag werd begonnen met een plechtige Eucharistieviering. In de homilie wees de Bisschop erop dat er tekenen van hoop zijn, zoals de vier priesterwijdingen op 5 juni en zes nieuwe seminaristen voor het Redemptoris Mater seminarie, terwijl er ook al een zestal nieuwe aanmeldingen voor het volgend jaar zijn voor het Willibrordhuis. Daarbij zal het bisdom worden versterkt door enkele nieuwe religieuze gemeenschappen die zich vanuit het buitenland hier willen vestigen, waaronder de congregatie van de Nederlandse zuster Anima Christi. Rector J. Hendriks concludeerde dat het gebed van de leden vrucht had gedragen.

De dag begon om 10:30 met een pontificale eucharistieviering in de parochiekerk van Vogelenzang waarin mgr. Punt de hoofdcelebrant was. Het gemengd koor van de parochie zong samen met enkele studenten de missa brevis no.7 van Charles Gounod. In de homilie dankte mgr. Punt de leden van de gebedskring voor hun gebed voor de noden van het bisdom Haarlem. Mgr. Punt zei verder dat het bidden ook resultaat heeft gehad.

Na de mis was er in De Tiltenberg een open huis waarin verscheidene lezingen waren over heiligen, de geschiedenis van De Tiltenberg en roepingsverhalen van studenten van het Groot-seminarie, Redemptoris Mater en aangenomen seminaristen die volgend jaar zullen beginnen aan de opleiding van het Willibrordhuis. De dag werd afgesloten met een plechtig Maria-lof in de parochiekerk. Rector Jan Hendriks sloot af met de hoop dat bij de volgende gebedsdag in het najaar van 2005 De Tiltenberg geheel gerenoveerd is en dus bewoonbaar zal zijn.

Gebedsdag Willibrordhuis 2004

Gebedsdag Willibrordhuis 2004

Gebedsdag Willibrordhuis 2004

Gebedsdag Willibrordhuis 2004

Gebedsdag Willibrordhuis 2004

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: