Helpen onder protest 7 december 2004

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA organiseert samen met Kerkinactie een werkdag 'Helpen onder protest'. Deze werkdag vindt plaats op zaterdag 22 januari, van 10.00 tot 16.00 uur, in College Blaucapel in Utrecht.

Deze werkdag is bedoeld voor diakenen, vrijwilligers van parochiŽle caritasinstellingen, diaconale groepen in de RK Kerk en allen die te maken hebben met materiŽle hulp door kerken.

DiaconieŽn, kerkelijke noodfondsen en parochiŽle caritasinstellingen krijgen steeds meer te maken met hulpvragen van mensen die financieel in de knel raken. Onlangs verscheen de publicatie 'Helpen onder protest', waarin een handreiking wordt gegeven voor het opsporen van hulpvragen, het omgaan met die vragen en het vormgeven van 'protest' tegen het achterliggende onrecht van armoede. Ter ondersteuning van het gebruik van deze handreiking, wordt de werkdag gehouden.

Op de werkdag zal Evelyn Schwarz, voorzitter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA, schetsen welke ontwikkelingen er in de zorg en sociale zekerheid plaatsvinden en wat dat kan betekenen voor de kerkelijke hulpverlening. Herman Noordegraaf, theoloog en onderzoeker diaconaat, en ervaringsdeskundige Dini van Velthooven zullen een inleiding verzorgen, waarin zij toelichten wat onder 'helpen onder protest' wordt verstaan. De publicatie wordt officieel aangeboden aan Ton van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland en Hans Spekman, wethouder Sociale Zaken van Utrecht. Cabaretduo 'Jansen en Jansen' zorgt voor komische en kritische intermezzo's.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Kerkinactie, t.a.v. Marijke Gaastra, postbus 456, 3500 AL Utrecht, tel. 030-8801886, e-mail m.gaastra@kerkinactie.nl.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: