Bezoek uit EthiopiŽ 28 april 2004

In het kader van de Vastenaktie had er op 13 maart in het Diocesaan Pastoraal Centrum een ontmoeting plaats met mevr. Alganesh Wondimagegn Edalew en dhr. Bayable Balew Worknew. Beiden zijn werkzaam in de wijk Kebele 12 in Bahir Dar, EthiopiŽ. Zij waren in Nederland op uitnodiging van de Vastenaktie om hun project, dat door Vastenaktie gesteund wordt toe te lichten. Op initiatief van de Dekenale MOV Werkgroep Haarlem/Beverwijk, die dit jaar voor het project: íleefbare woonomgeving voor krottenwijkbewoners in Bahir Dar, EthiopiŽī, gekozen heeft en in samenwerking met de Diocesane Missie Raad en het Missiesecretariaat kon een verblijf van drie dagen in Haarlem voor de gasten gerealiseerd worden.

Tijdens hun verblijf in Nederland waren ze, wat betreft bisdom Haarlem al te gast geweest in Hoorn en Goorn.

Het project in Bahir Dar is een gemeenschappelijk project van de organisatie Jerusalem Association Childrenís Homes (JACH) en Vastenaktie. Jach richt zich van oorsprong op de opvang van weeskinderen, eerst in weeshuizen en nu op een meer duurzame manier door plaatsing van kinderen bij gezinnen in de wijk waar ze zelf vandaan komen. Op die manier zijn de afgelopen periode 70 kinderen die beide ouders hebben verloren, ondersteund. Zij vonden een familie en Jach ondersteunde hen met onder andere kleding, schoolmaterialen en medicijnen. Duurzame opvang van weeskinderen is nog steeds een belangrijk aandachtspunt, maar door te stimuleren dat bewoners zich inzetten voor betere leefomstandigheden in de wijk, wordt tegelijk ook het leefklimaat voor de hier wonende weeskinderen verbeterd. Als gevolg daarvan is de naam Jach veranderd in Jerusalem Children and Community Development Organisation (JeCCDO)

Foto: Bisdom Haarlem
Bezoek uit EthiopiŽ

De ontmoeting op 13 maart in het DPC had een informeel karakter. Er waren 28 mensen aanwezig. De waarnemend voorzitter van de DMR, Engel van Waard, heette iedereen welkom en in het bijzonder de gasten uit EthiopiŽ. Hij memoreerde nog het feit dat in het verleden Mgr. Bomers in de DMR veel vertelde over EthiopiŽ, waar hij jaren had gewerkt. In zijn welkomswoord zei hij onder meer het volgende:ĒWij zijn van morgen samengekomen rond onze gasten uit Bahir Dar. In deze 40-dagentijd proberen we wat na te denken over hoe onze samenleving er uit zou moeten zien als we de verhalen die Jezus ons verteld heeft, als richtsnoer nemen. Ik denk dat we dan zullen moeten bekennen dat er nog veel te veranderen valt aan onze manier van leven. Op het informatie papier van Vastenaktie staat de vraag: Is de aarde echt een bron voor allen? Deze bijeenkomst is niet bedoeld om een antwoord te geven op deze vraag, maar misschien wel goed om in ons achterhoofd te houdenĒ.

Na een korte inleiding van de dhr. Soffner, krijgt Bayable het woord. De heer Bayable is socioloog en coŲrdinator van het project wijk 12 in Bahir Dar. Mevr. Alchenesh is medewerkster en vrijwillig onderwijzeres.

In 1985 startte het project als gevolg van de grootte droogte in 1984. Het voornaamste doel was het opvangen van weeskinderen in weeshuizen. In 1997 bleek dat het vinden van de familiebanden en het onderbrengen van kinderen in de gemeenschap en het opzetten van onderwijs een gunstig effect had. Wijk 12 is het eerste project op deze manier. De bedoeling is de economische en sociale ontwikkeling te stimuleren, (zelfredzaamheid). Er is nu samenwerking met regering en gouvernementele organisaties.

Activiteiten van het project: weeskinderen in familieverband brengen, educatie, kleding, schoolmateriaal, gezondheidszorg, vaardigheidstraining, verbeteren van de economische situatie in de familie. 70 weeskinderen krijgen zorg. Gevaren zijn: seks industrie, aids en malaria. Verder wordt er nascholing gegeven omdat kinderen niet in staat zijn thuis te studeren. Er is ook een activiteitencentrum met bibliotheek met een capaciteit van 20.000 boeken. Per dag maken 500 mensen er gebruik van, meest kinderen en jongvolwassenen.

Er is een gezondheidsproject voor onder ander aids-preventie (23% is HIV positief).

In de pauze werd een overzichtsvideo vertoond, die een duidelijk beeld gaf van de activiteiten: voorlichting geboorteregeling, bouw van toiletten, douches en waterputten, verbeteren huizen en het bouwen van keukens. 89 families hebben nu gerestaureerde huizen. Er is een kredietprogramma voor vrouwen, een trainingsprogramma voor werkeloze jongeren. 145 jongeren hebben nu een baan. De mensen proberen onafhankelijk te worden van het project. Veel van de mensen die hebben meegedaan steunen nu zelf het project. De verwachting is dat de gemeenschap binnen twee jaar zelfredzaam is.

In de wijk wonen Moslims en Christenen, zowel koptisch, rooms-katholiek als protestant. Ondanks het verschil in religie leven zij in volledige harmonie. Er zijn gelegenheden waarin zij allen samen komen zowel met nationale feesten als met religieuze feesten. Zij nodigen elkaar uit. De problemen worden gezamenlijk aangepakt.

De gasten bedankten voor de steun namens de mensen van wijk 12. Zij zullen hun ervaringen in Nederland door geven in Bahir Dar en dat zal de mensen daar zeker bemoedigen.

De bijeenkomst eindigde met een gezamenlijke lunch.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: