Paus: integratie, geen assimilatie 21 december 2004

In zijn boodschap voor de 91ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen benadrukt de Heilige Vader dat er sprake moet zijn van integratie (opneming) en participatie (deelneming) van nieuwkomers in een cultuur, niet van assimilatie (opgaan, samensmelting). De paus geeft toe dat "zowel de inhoud als de praktijk van dit concept" zich moeilijk laten omschrijven. "Contact met anderen maakt (...) dat men hun ‘geheim’ ontdekt, dat men voor hen gaat openstaan en de waardevolle aspecten leert zien, waardoor men elkaar beter leert kennen. Dit is een langdurig proces dat een samenleving en cultuur wil vormen en steeds meer een afspiegeling wil laten zijn van de rijkgeschakeerde gaven van God aan de mensen."

Voorwaarden die aan de migrant gesteld moeten worden, zijn: het beheersen van de taal, het eerbiedigen van de wetten en van de regels die gelden voor de arbeid, aldus Johannes Paulus II. Geen assimilatie dus, maar ook geen culturele onverschilligheid, die kan leiden tot apartheid.

De paus ziet als basis voor integratie: respect voor culturele verschillen en tegelijkertijd "bescherming van waarden die gemeenschappelijk en onvervreemdbaar zijn, omdat zij zijn gegrondvest op universele mensenrechten. Hiermee ontstaat een sfeer van ‘burgerlijke redelijkheid’ waarin mensen op een vriendschappelijke en rustige manier kunnen samenleven".

Zie ook "Erga migrantes caritas Christi" www.omroep.nl/rkk/docs/kndoc_Erga.pdf

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: