Paus zegent eerste steen van nieuwbouw grootseminarie 5 oktober 2004

Foto's: Bisdom Haarlem
De paus zegent de eerste steen voor het nieuwe seminarie.

"Voorspoedig in de Naam van de Heer". Met dat motto, de wapenspreuk van zijn patroonheilige Willibrord, is het Willibrordhuis in Vogelenzang op weg gegaan naar een nieuwe behuizing, de Tiltenberg, eveneens in het Zuidkennemerlandse dorp. De eerste steen voor een grondige verbouwing en uitbreiding, die in de loop van 2005 gerealiseerd moet zijn, draagt dan ook die spreuk.

Niemand minder dan paus Johannes Paulus II heeft op 22 september aan het einde van de algemene audiŽntie deze eerste steen voor de nieuwbouw van het Grootseminarie van Haarlem in Vogelenzang gezegend. De steen werd hem voorgehouden door de bisschop, mgr. dr. J.Punt, de rector van de Haarlemse priesteropleiding dr. J.Hendriks en rector L.Georges van studiehuis Redemptoris Mater van de Neo-Catechumenale weg in Nieuwe Niedorp, waarvan de kandidaten eveneens in Vogelenzang hun priesteropleiding ontvangen.

Het hele gezelschap op de foto tijdens de algemene audiŽntie op het Sint Pietersplein.

De beide rectoren lieten de inscriptie op de steen lezen aan de Heilige Vader, die vervolgens de steen zegende. Het is de bedoeling dat mgr. Punt volgende week woensdag de steen officieel plaatst in de Tiltenberg, een complex dat door het bisdom vorig jaar werd verworven, en dat momenteel verbouwd wordt om er het grootseminarie van het bisdom te vestigen.

Kardinaal J. Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, in gesprek met enkele studenten.

Studenten en docenten van het Groot-Seminarie bezochten medio september Rome, tijdens een pelgrimage die o.m. voerde langs de graven van de apostelen Petrus en Paulus, andere grote basilieken, de catacomben, de stad van Sint Franciscus en Sint Clara, Assisi, en tenslotte een ontvangst bij de paus. Ook brachten ze bezoeken aan enkele Congregaties. Bij die van de Geloofsleer werden ze ontvangen door de prefect, kardinaal Joseph Ratzinger, die herinnerde aan het vorige bezoek van het seminarie, in april 1998, en die in een korte toespraak de studenten een interessante paradox voorhield: de Kerk is de enige realiteit in deze wereld die altijd blijft; maar zonder priesters sterft de Kerk.
Ook werden de Congregatie van de Katholieke Opvoeding (met kardinaal Zenon Grocholewski) en de clerus (met kardinaal Castrillon Hoyos) bezocht. De eerste vierde met de seminariegemeenschap de eucharistie op het graf van Petrus. In zijn preek benadrukte de kardinaal dat liefde de basis is van elke priesterroeping: liefde voor Christus en liefde voor de Kerk.

De steen wordt onthuld door de bisschop, met assistentie van de rector.

Het Haarlemse gezelschap bestond uit de bisschop met enkele medewerkers, de staf en enkele docenten van de opleiding en 35 studenten, van wie twee van het bisdom Groningen.
Vorig jaar verwierf het bisdom het vormingscentrum De Tiltenberg in Vogelenzang. Momenteel wordt het verbouwd, om volgend jaar huisvesting te bieden aan de priesteropleiding.
Het Grootseminarie in Vogelenzang werd zeven jaar geleden gesticht door de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr. H.Bomers C.M. Inmiddels zijn acht kandidaten die daar hun hele opleiding hebben gevolgd, gewijd.

De jubilerende rector met zijn ouders (midden) en vicaris dr. G. Hendriks (links).

Terug in Nederland werd de steen in de ontvangsthal van De Tiltenberg geplaatst en, bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van rector dr. Jan Hendriks, op 29 september door mgr. Punt onthuld.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: