Mariaprocessie door De Pijp 12 augustus 2004

Een kleurrijke stoet van Afrikaanse en Nederlandse katholieken trekt op zondag 15 augustus a.s. zingend en biddend door de Amsterdamse wijk De Pijp. Middelpunt van de optocht is het beeld van Maria. Parochianen en gasten van de O.L. Vrouw Koningin van de Vrede en de All Saints Church (Afrikahuis) vieren met deze Mariaprocessie het kerkelijke hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Ook priesters, diakens en religieuzen van andere parochies en kloosters zijn uitgenodigd en zullen meelopen. Afgelopen 13 juni werd met de sacramentsprocessie van de O.L. Vrouwekerk voor het eerst sinds 1578 een openbare processie gehouden in Amsterdam. Met deze Mariaprocessie zien de Amsterdammers voor de tweede keer bewuste en blijmoedige katholieken hun geloof vieren.

Frank en vrij
Initiatiefnemer is Pierre Valkering, pastoor van de O.L.V. Koningin van de Vrede, in de volksmond de ‘Vredeskerk’, aan de Pijnackerstraat. “Het houden van een Mariaprocessie is een mogelijkheid om als kerk meer zichtbaar te worden voor de mensen van de stad”, zegt hij. “In de afgelopen decennia zijn wij als katholieken in Amsterdam erg in onze schulp gekropen. We hebben ons teruggetrokken in onze kerkgebouwen. Onder het motto ‘de winter is afgelopen… de tijd om te zingen breekt aan’ (Hooglied 2,11-12), wordt het tijd dat daar verandering in komt. Het is denk ik een goede zaak is als wij als katholieken ons wat franker en vrijer durven te laten zien in de stad; als wij durven (ja, daar is moed voor nodig) laten zien wat (wie) we in huis hebben en op onze manier bijdragen aan de levendigheid van de stad. Jezus Christus is ons licht en heil. Vele mensen zijn daarnaar op zoek: naar licht en heil – heelheid en geluk – in hun leven.”

Via Maria naar Jezus
“Een processie is een vreugdevolle, kleurrijke vorm van verkondiging van het evangelie, van de blijde boodschap van God: dat het mogelijk is om als vrije, verloste mensen te leven”, aldus pastoor Valkering. “Gods zoon, Jezus Christus, is tegelijk brenger en inhoud van het evangelie. Maria is de moeder van Jezus en - in de katholieke visie – tegelijk moeder van de Kerk. In Maria’s gelaat zien we dat van Jezus weerspiegeld. Zij wijst ons de weg naar Jezus. Maria mag gezien worden. In onze prachtige, fantastische stad, waar desalniettemin veel treurige, hopeloze en moedeloze mensen wonen, is dat zelfs van groot belang. Door het beeld van Maria mee te voeren in de processie, laten we ook Jezus zien.”

Door de Pijp
De viering van Maria Tenhemelopneming in De Pijp begint om 12.00 uur met een plechtige Eucharistieviering in de Vredeskerk, Pijnackerstraat 11. Aan het eind van de viering trekt de processie, met het Mariabeeld als stralend middelpunt, door de wijk langs de route: Pijnackerstraat – Lutmastraat - 2e Van der Helststraat – Van Ostadestraat – Van Woustraat – Ceintuurbaan – Ferdinand Bolstraat – Van Hilligaertsstraat.

Nadere informatie is te verkrijgen via telefoonnummer (020) 6626909.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: