Theologische cursus Willibrordhuis 14 juni 2004

Op 4 september start het nieuwe seizoen van de theologische cursus van het Willibrordhuis.
Het is nog mogelijk zich in te schrijven voor deze part-time studie. Deze opleiding wordt gevolgd door gelovigen die diaken of catechist willen worden, maar staat ook voor anderen open. Naast de studie wordt in de opleiding groot belang gehecht aan de persoonlijke geestelijke vorming en groei.

De opleiding (hbo-niveau) is een vorm van begeleide zelfstudie. De cursusdagen vinden ongeveer eenmaal per vier weken plaats op zaterdagen in het Willibrordhuis. Daar worden het studiemateriaal uitgereikt en ingeleid en de opdrachten gegeven. Thuis gaat men daarmee aan het werk. De deelnemers moeten rekenen op een tijdsbeslag van ongeveer acht uur per week. De totale opleiding duurt viereneenhalf jaar, waarbij een specialisatie als catechist of diaken is inbegrepen. De theologische cursus kan na twee jaar worden afgerond met een examen, waarvoor een getuigschrift wordt uitgereikt.

De cursusdagen zijn ingebed in getijdengebed en Eucharistie. Er is een uur geestelijke vorming voorzien, er zijn bezinningsdagen en voor de persoonlijke contacten is een spirituaal aan de opleiding verbonden.

Hebt U interesse? Wilt U meer weten? Wilt U zich inschrijven? Neemt U dan contact op met de studieleider:

De heer drs. B. G. Hartmann
Willibrordhuis
Bekslaan 11
2114 CB Vogelenzang
tel. 023-5841124
e-mail: post@willibrordhuis.nl
Meer info vindt U ook op de website: www.willibrordhuis.nl.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: