Collecteschema 2005 7 november 2004

Datum Type Collecte / Organisatie Miss. Agenda
9 t/m 23januariKerkbalans
29 + 30januariCMemisa
Postbank 5657, tnv. Memisa Den Haag
*
9
27
februari t/m
maart
BBisschoppelijke vastenactie
Postbank 5850 tnv. Bisschoppelijke Vastenactie Nederland, Den Haag
*
9 + 10aprilCMensen in Nood
Postbank 667 tnv. Mensen in Nood, Den Haag
*
16 + 17aprilCRoepingenzondag
Priesteropleiding van het bisdom
23 + 24aprilCZondag Oosterse Kerken
Postbank 1087628 tnv. Kath. Ver. voor Oecumene, Athanasius en Willibrord, 's-Hertogenbosch
*
8 t/m 15meiAWeek Nederlandse Missionaris
Postbank 676 tnv. Nederlandse Missionaris. Den Haag
*
25 + 26juniCSt. Pieterspenning
27 + 28augustusCMissie Verkeersmiddelen Aktie / MIVA
Postbank 2950 tnv. M.I.V.A. Breda
*
10 + 11septemberCR.K. Geest. Verzorg. Militairen
Postbank 520000 tnv. Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, Utrecht
18 t/m 25septemberCPax Christi Collecte Vredesweek
Postbank 306090 tnv. penningm. Pax Christi, Utrecht
*
1 + 2oktoberBWereldmissiedag voor de kinderen
Postbank 11020 tnv. Wereldmissiedag voor de kinderen, Den Haag
*
22 + 23oktoberAMissiezondag / Paus. Missiewerken
Postbank 1566 tnv. Wereld Missie Maand, Den Haag
*
5 + 6novemberBWillibrordzondag
Postbank 43509 tnv. R.K. Bisdom van Haarlem, Haarlem
*
12 + 13novemberCRadboudzondag
Postbank 5541 tnv. Radboudstichting, Vught
26
18
november t/m
december
BSolidaridad / Adventsaktie
Postbank 1804444 tnv. Adventsaktie Solidaridad, Utrecht
*

De hierboven vermelde collecten en inzamelingen zijn ingedeeld in drie groepen, nader aangeduid met de letters A, B of C:

Avoorgeschreven bestemmingscollecten, waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.
Bvoorgeschreven inzamelingen, waarbij de collecte tijdens de Eucharistieviering niet vervalt.
Caanbevolen inzamelingen: het parochiebestuur kan toestemming geven voor een (kerkdeur-)collecte of inzameling.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: