Collecteschema 2004 14 januari 2004

De hieronder vermelde collecten en inzamelingen zijn ingedeeld in drie groepen, nader aangeduid met de letters A, B of C.

A =Voorgeschreven bestemmingscollecten, waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.
B =Voorgeschreven inzamelingen, waarbij de collecte tijdens de Eucharistieviering niet vervalt.
C =Aanbevolen inzamelingen: het kerk- / parochiebestuur kan toestemming geven voor een (kerkdeur-) collecte of inzameling.

Datum Type Collecte / Organisatie
11 t/m 25januariKerkbalans
31
1
januari
februari
CMemisa
Postbank 5657, tnv Memisa, Den Haag
14 / 15februariCMensen in Nood
Postbank 667 tnv. Mensen in Nood, Den Haag
25
t/m 11
februari
april
BBisschoppelijke Vasten Actie
Postbank 5850 tnv.Bisschoppelijke Vastenactie Ned., Den Haag
1 / 2meiCRoepingenzondag
Priesteropleiding van het bisdom
8 / 9meiCZondag Oosterse Kerken
postbank 1087628 tnv. Kath. Ver. voor Oecumene, Athanasius en Willibrord, 's-Hertogenbosch
23 t/m 30meiAWeek Nederlandse Missionaris
postbank 676 tnv. Nederlandse Missionaris, Den Haag
26 / 27juniCSt. Pieterspenning
28 / 29AugustusCMissie Verkeersmiddelen Actie
Postbank 2950 tnv. M.I.V.A., Breda
11 / 12septemberCR.K. Geest.Verzorg. Militairen
postbank 520000 tnv. Stichting Nat. Kath. Thuisfront, Utrecht
19 t/m 26septemberCPax Christi - Collecte Vredesweek
Postbank 306090 tnv. penningmeester Pax Christi, Utrecht
2 / 3oktoberBWereldmissiedag voor de kinderen
Postbank 11020 tnv. Wereldmissiedag voor de kinderen, Den Haag
16 / 17oktoberAWereldmissiedag / Pauselijke Missiewerken
Postbank 1566 tnv. Wereld Missie Maand, Den Haag
6 / 7novemberBWillibrordzondag
Postbank 43509 tnv. R.K. Bisdom Haarlem, Haarlem
13 / 14novemberCRadboudzondag
Postbank 5541 tnv. Radboudstichting, Vught
27
t/m 19
november
december
BSolidaridad / Adventsaktie
Postbank 1804444 tnv. Adventsaktie Solidaridad, Utrecht.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: