Chrismamis in de Sint Bavo 10 april 2004

Een jaarlijks hoogtepunt in het leven van het bisdom is de zogenaamse chrismamis. Tijdens deze plechtigheid, die eigenlijk gehouden wordt in de ochtend van Witte Donderdag, maar die om praktische redenen in ons bisdom is verplaatst naar de woensdagavond in de Goede Week, worden door de bisschop de oliŽn gewijd die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten. Vertegenwoordigers van onder meer de ziekenhuizen, de parochies en de vormelingen brachten de oliŽn naar voren waar ze door mgr. Punt werden gewijd.

De kathedraal was tot de laatste plaats bezet met gelovigen uit alle hoeken van het bisdom. Traditioneel zijn ook alle dekens en het grootste deel van de actieve priesters en diakens aanwezig. Ook nogal wat pastoraal werksters en werkers waren er, evenals emeriti. In zijn preek richtte de bisschop zich bijna exclusief tot de vormelingen van dit jaar; hij vertelde over zijn ervaringen in Rome en over de indruk die het bezoek aan het graf van Petrus in de opgravingen on der de Sint Pieter op hem gemaakt had.

Hierbij een impressie van de hand van fotograaf Steef Pardoen (Uitgeest).

Foto's: Bisdom Haarlem ~ Steef Pardoen
Fotoimpressie Chrismamis Sint Bavo 2004
Fotoimpressie Chrismamis Sint Bavo 2004

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: