Bisschoppelijke zending voor twaalf catecheten 23 juni 2004

Twaalf kandidaten - de "hele klas" was geslaagd - ontvingen zaterdag 19 juni in het bisschopshuis in Haarlem een getuigschrift van de cursus diocesane kadervorming, een initiatief van de dienst Catechese en het Instituut Luce van de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht. De cursisten kregen tevens een zending van de bisschop of "missio canonica". Zij zullen in de parochies waar ze wonen, onder leiding van de plaatselijke pastor, catechese gaan geven. Dat doen de meesten nu trouwens ook al.

Foto's: Bisdom Haarlem
Bisschoppelijke zending twaalf catecheten
Henk van Hout opent, na de gebedsdienst, de feestelijke bijeenkomst. Rechts vicaris Hendriks.

Bisschoppelijke zending twaalf catecheten
Vicaris Hendriks spreekt de cursisten, hun coaches en belangstellenden toe.

De twaalf hebben een jaar lang (zie bisdomblad Samen Kerk, maart 2004) een intensieve cursus gevolgd, op twaalf zaterdagen, in 24 blokken. Het is begonnen als experiment, maar getuige de enthousiaste reacties van cursisten, docenten en begeleiders zal de cursus zeker een vervolg krijgen.

Directeur Henk van Hout van Luce noemde vijf dingen die gaan veranderen door deze aanstelling, met name omdat iedereen zo zijn verwachtingen heeft: de cursisten krijgen een stukje eigen verantwoordelijkheid als catechetisch medewerker; de parochianen hebben uiteenlopende verwachtingen; medevrijwilligers die niet zijn uitgekozen voor de cursus, kijken nu anders tegen de gezondenen aan; de professionals in het pastoraat, met name de pastorale werk(st)ers moeten leren met deze vrijwilligers om te gaan; en ook het bisdom heeft zijn eigen verwachtingen. "U moet een balans zien te vinden in uw eigen persoon tussen traditie en moderne tijd. In de catechese is de persoon het instrument dat de Kerk ter beschikking staat."

Bisschoppelijke zending twaalf catecheten
Marina Molenaar, cursusleidster.

Bisschoppelijke zending twaalf catecheten
Tableau de la troupe: vooraan elf van de twaalf geslaagden met hun cursusleidster (tweede rij helemaal links). Daarachter Van rechts naar Links: directur Henk van Hout van Luce, vicaris dr. A. Hendriks, stafmedewerker catechese Fr.Geels pr., en de docenten Bert de Reuver en Jaap van der Mey.

Vicaris dr. G.Hendriks, die bij afwezigheid van de bisschop (in Irak) en de hulpbisschop (in Vogelenzang, bij de aanstelling van catechisten-in-opleiding) de zending gaf, sprak zijn grote waardering uit voor de cursisten, die bij hun drukke werkzaamheden zoveel tijd en energie steken in het werken voor kerk. De meesten hebben de tweejarige cursus van de Pastorale School gedaan, maar ze wilden zich specialiseren in catechese.

De vicaris wees de geslaagden erop, dat zij voor hun werk in de toekomst kunnen terugvallen op dekenale en bisdommelijke catecheten, en natuurlijk op de pastores ("coaches"). Maar zeker zal het ook van belang zijn dat zij elkaar steunen. Dat zal wel gaan. "In de band onderling is zoveel gebeurd dat er al sprake is van een netwerk."

De plaats van handeling is, ook bij afwezigheid van de bisschop, bewust gekozen: "We zijn hier niet omdat de kat van huis is, maar omdat we zeggen: we horen bij dit bisdom. We hebben echt vertrouwen in u". De vicaris sprak de hoop uit dat wie daartoe in staat is, zich verder zal bekwamen.

Bisschoppelijke zending twaalf catecheten
Een zingende Jacobsladder brengt hulde aan de scheidende cursusleidster.

De vicaris reikte getuigschrift en zendingsbrief uit aan: de dames Henny Hin Den Burg; Barbara Borst Schagen; Tonneke Gieske Post Haarlem; Tineke Kosterink-Molenkamp Zaandam; Phily Hinfelaar Diemen; Anita Onwezen Nieuw Vennep; Guja Aberkrom Driehuis; Luus Van Der Horst Badhoevedorp; Marijke Elsenburg Amstelveen (was afwezig door familieomstandigheden); en de heren Ivo Willersen Amstelveen/Bovenkerk; Hans Bruijnzeels Nieuw Vennep en Ton Schoelitsz Amsterdam.

Een speciaal woord van dank was er voor Marina Molenaar, de cursusleidster, die over enkele dagen in het huwelijk treedt. Zij kreeg dan ook een dubbel boeket bloemen. Namens de cursisten sprak Ivo Willersen een geestig en geestrijk dankwoord.

Bisschoppelijke zending twaalf catecheten
Klik op de illustratie voor een fotoserie van de diploma-uitreiking.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: