Afscheid van drs. J.W. Besemer
"Kerken... maar hoe?"
4 augustus 2004

ôKerken... maar hoe?ö is de titel van een symposium dat op vrijdag 17 september gehouden wordt in de Mariakerk in Haarlem bij gelegenheid van het afscheid van Jan Besemer als voorzitter van de Diocesaan Liturgisch-Esthetische Commissie en van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit.

Vicaris-generaal drs. M.J. de Groot opent om twee uur het symposium. Prof. Dr. S. de Blaauw, Hoogleraar vroegchristelijke kunst en architectuur, verbonden aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit te Nijmegen, spreekt over de spanning tussen architectuur en liturgie: "Niet zomaar een dak boven wat hoofden".

"Liturgie in de ruimte - ruimte in de liturgie" is de titel van een inleiding door Dr. A.J.M. van Tongeren over liturgie en kerkenbouw na Vaticanum II. Hij is verbonden aan de Theologische Faculteit van Tilburg. Jan Besemer spreekt vervolgens over "Kunst in de liturgische ruimte - liturgie als kunst".

Om 15.20u volgt een forumgesprek en discussie o.l.v. J. Uytenbogaardt.

In de kerk is een foto-expositie rond bovengenoemde thema's. Er verschijnt die dag een extra brochure met een interview met Jan Besemer, informatie over de commissies, het bouwbureau en samenvattingen van de inleidingen van het symposium.

Het symposium vindt plaats in de Mariakerk, Lingestraat 1, 2025 RC Haarlem Noord.
De kerk is vanaf 13.30 uur open. Aansluitend is er een receptie in de Franciscuszaal bij de kerk. Belangstellenden wordt verzocht om vˇˇr 1 september hun deelname te bevestigen door een berichtje aan:

Bisdom Haarlem, Afscheid J. Besemer,
postbus 1053, 2001 BB Haarlem,
of via email: afscheidjbesemer@bisdomhaarlem.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: