Kapel Begijnhof viert 333 jaar 11 mei 2004

Dit jaar viert de rooms-katholieke geloofsgemeenschap van de Begijnhofkapel de eerste steenlegging in 1671. Na de beeldenstorm volgde de Alteratie, waarbij alle katholieke kerken werden gevorderd. De Begijntjes o.l.v. bouwpastor David van der Mye bouwden daarom een bescheiden huiskapel, de Joannes en Ursulakapel naar een ontwerp van Philips Vingboons.

Begijnhofkapel 2001 Op 2 juli 2004 is het 333 jaar geleden dat de eerste steen van de Begijnhofkapel te Amsterdam gelegd werd. In het jaar 1671 werd de Joannes en Ursulakapel, beter bekend als de Begijnhofkapel, gebouwd als ‘schuilkerk’. Na de Alteratie in 1578 (waarbij het gemeentebestuur van Amsterdam overging van het katholieke naar het protestantse geloof), werd de oorspronkelijke kerk van de Begijntjes – inmiddels bekend als de Engelse Kerk op het Begijnhof - geconfisqueerd. Hetzelfde gold voor de ‘Heilige Stede’ in de Kalverstraat die gebouwd was op de plaats waar het Mirakel van Amsterdam had plaatsgevonden in 1345. Enkele kostbaarheden van deze kerk werden op het Begijnhof in veiligheid gebracht, waarvan nu nog twee vaandels en twee kussens te zien zijn in het Amsterdams Historisch Museum naast het Begijnhof. De verering van het Mirakel van Amsterdam verplaatste zich naar de Begijnhofkapel, die in 1881 uitmondde in de Stille Omgang.

In de Begijnhofkapel komen de historische lijnen samen van de Begijntjes, het Mirakel van Amsterdam en de Stille Omgang. De mooie, kleine kapel is daarmee geworden tot een bedevaartsplaats en wordt jaarlijks door velen bezocht om er te bidden, een devotielichtje op te steken en de stilte te ervaren.

Tekening van een begravenis op het Begijnhof De geloofsgemeenschap van de kapel wil dit moment vieren met belangstellenden en Amsterdammers.
In dit feestjaar worden diverse activiteiten ontplooit en zal worden afgesloten met een plechtige eucharistieviering op zondag 4 juli. Voorgangers in de tussenliggende vieringen zijn o.a. de pauselijke nuntius mgr. F. Bacqué en de bisschoppen J. Punt en J. van Burgsteden.

In de maanden ertussen zijn er vele festiviteiten gepland: zoals:

Zondag 16 mei om 13 uur:
Op zondag 16 mei aanvang 13 uur zal er in de R.K. Begijnhofkapel een leuk Begijnenspel worden opgevoerd.
Diverse kinderen zullen verkleed als Begijntjes een spel opvoeren. Ook de vroegere weeskinderen van het aangrenzende "Burgerweeshuis" zullen hun bijdrage leveren.
Het geheel wordt omlijst met muziek en voordracht.
Aan het slot van de uitvoering zal op het Begijnhof een kleine hulde worden gebracht aan Cornelia Arens, het Begijntje dat "in de goot" ligt begraven.

Vrijdag 21 mei om 20.00 uur:
Een dialezing met als onderwerp "De Wisselaltaarstukken in de Joannes en Ursulakapel tussen 1600 en heden"
De lezing wordt verzorgt door hr. Robert Schillemans, Conservator van het Museum Amstelkring ( Ons Lieve Heer op Solder) Toegang € 2,50.

Schilderij in de Begijnhofkapel Vrijdag 2 juli:
De eigenlijke dag der eerste steenlegging 333 jaar geleden.
Diverse activiteiten, waaronder om 18.00 uur een receptie bij David en Goliath met rondleiding door het historisch Museum langs de kunstobjecten die zij van de Begijnhofkapel in bruikleen hebben en zeer waarschijnlijk de presentatie van een boek over de geschiedenis van het Begijnhof en de kapel.

Tot 4 juli 2004
Een doorgaande expositie door middel van vitrines in de kapel met regelmatig wisselende objecten.
Tentoongesteld worden objecten die door de eeuwen heen verband hielden met het Begijnhof en haar kapel, zoals David van der Mey, Vondel, Klönne, Marius, etc.

Zondag 4 juli om 10 uur:
Plechtige eucharistieviering als afsluiting van de feestperiode met als voorganger bisschop Jan van Burgsteden sss, hulpbisschop van Haarlem.

Nadere informatie:
dr. ir. drs. Eugène van Heyst sss
rector Begijnhofkapel
tel.020 - 6221918
email:info@begijnhofamsterdam.nl
site:www.begijnhofamsterdam.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: