Nieuwe Alphacursus in Haarlem 26 maart 2004

Een nieuwe Alphacursus begint onmiddellijk na Pasen in de parochie van de heilige Pastoor van Ars in Haarlem. Gedurende tien weken komen de deelnemers op de dinsdagavonden om 18.30 uur samen in ontmoetingsruimte 'de Vleugel'.

Het begint steeds met een gezamenlijke warme maaltijd. Omstreek 19.15 volgt er een inleiding op een van de grote thema's van ons christelijk geloof. Deze inleiding duurt ongeveer een half uur. Daarna staat de koffie klaar en gaan de deelnemers uiteen in gespreksgroepjes waar men onder leiding van een gespreksleid(st)er uitwisselt wat men gehoord heeft en hoe een en ander beleefd wordt in de praktijk van alledag.

Ieder die (opnieuw) kennis wil maken met het christelijk geloof of zijn geloof opnieuw wil doordenken is van harte welkom. De Alpha-cursus wordt aangeboden en is in principe dus gratis. Men krijgt echter de gelegenheid om na elke avond en ook tijdens het Alpha-weekend naar vermogen iets bij te dragen aan de kosten van de cursus.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: