Vijfenzeventigduizend bezoekers website 19 april 2004

De website van het Bisdom van Haarlem, bisdomhaarlem.nl, heeft vanmiddag de 75000ste bezoeker welkom mogen heten.

De site, die door mgr. Punt, bisschop van Haarlem, tijdens de algemene dekensvergadering van 28 maart 2002 in gebruik werd gesteld, heeft als eerste doelstelling, in de woorden van de bisschop, "de zoekende mens op te zoeken". Hij biedt een overzicht van de structuur en de diensten van het bisdom van Haarlem.

In de afgelopen 2 jaar zijn maandelijks beschouwingen van de bisschop geplaatst, alsmede ongeveer driehonderdvijftig berichten, welke laatste alle vanaf de homepage (onder "nieuws") direct te bekijken zijn. Daarnaast is er wekelijks een korte beschouwing over het evangelie van de zondag te lezen.

Inmiddels is een begin gemaakt met een overzicht van de geschiedenis van het bisdom.

Vanaf de site zijn koppelingen met diverse diocesane en landelijke instellingen, zoals de Gregoriusvereniging, het tijdschrift Doorgeven, onderwijssite Arkade, het Willibrordhuis en, als jongste loot, de afdeling voor Huwelijk en Gezin "De Hoeksteen".

Statistiek
Aantal bezoekers per maand

De vijfentwintigduizendste bezoeker werd verwelkomd op 17 juni 2003, de vijftigduizendste op 23 december van dat jaar. De bezoekers zijn afkomstig uit tachtig landen.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: