Hulpbisschop Van Burgsteden 40 jaar priester 15 maart 2004

Het is vandaag veertig jaar gelden dat hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden S.S.S. tot priester werd gewijd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle medewerkers werd de jubilaris door mgr. Punt in het zonnetje gezet.

Foto's: Bisdom Haarlem

Jan van Burgsteden werd op 8 december 1935 te Achterveld (Aartsbisdom Utrecht) geboren. Van 1949 tot 1956 studeerde hij aan het kleinseminarie van de Paters van het Allerheiligst Sacrament (Sacramentijnen) te Stevensbeek.
Na twee jaar noviciaat heeft hij van 1958 tot 1964 filosofie en theologie gestudeerd bij de priesteropleiding van deze congregatie. Daarna volgde hij een cursus filosofie in het Berchmannianum van de jezuieten te Nijmegen en oecumenische theologie bij de Faculteit voor theologie aan de Universiteit van Nijmegen. Op 15 maart 1964 werd hij te Nijmegen tot priester gewijd.

Hij vervulde verscheidene functies binnen zijn congregatie: Vicaris van zijn overste in Baarlo (1958-1970) en in Nijmegen (1970-1971). Directeur van de opleiding in Nijmegen (1972-1975), econoom van het klooster in Nijmegen (1971-1975), overste van het klooster in Baarlo (1975- 1985), lid van de Provinciale Raad (1975 -1987). Van 1987 tot 1999 was hij Provinxciaal Overste van de Paters Sacramentijnen. Sinds 1998 is hij Rector van het Begijnhof en directeur van het Pastoraat in de Binnenstad van Amsterdam.

Binnen het bisdom is mgr. Van Burgsteden vicaris-generaal, en bijzonder belast met de zorg voor de religieuzen, de nieuwe bewegingen, de permanente diakens, het jongeren- en studentenpastoraat, huwelijk en gezin, ouderenpastoraat en de emeriti.
Het eigenlijke feest wordt op 6 juni gevierd.

Voorafgaand aan de felicitatie bad mgr. Punt voor de slachtoffers van de aanslagen in Madrid en hun nabestaanden. Men hield vervolgens een minuut stilte.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: