19e Wereldjongerendag, “Wij willen Jezus zien” 4 maart 2004

Het Jongerenplatform van het Bisdom Haarlem organiseert op Palmzondag 4 april a.s. in Amsterdam de 19e Wereldjongerendag met als thema “Wij willen Jezus zien” (Joh 12,21). In een aantal workshops en activiteiten gaan we op zoek naar de vindplaatsen van Jezus.

Het programma vindt plaats in en rondom de Sint-Nicolaaskerk, tegenover het Centraal Station, Prins Hendrikkade 73 en begint om 13.00 uur.

Programma
13.00 uur: Eucharistieviering in de Nicolaaskerk met de Spaanstalige gemeenschap
14.30 uur: Opening, inleiding, activiteiten en workshops op nabijgelegen locaties
18.30 uur: Afsluitende viering in de Nicolaaskerk

In de workshops gaan we op zoek naar de aanwezigheid van Jezus in:

Traditiegetrouw staat ook de telefoonconferentie met de jongeren in de andere Nederlandse bisdommen op het programma.

De 19e Wereldjongerendag wordt op 4 april wereldwijd in honderden bisdommen gevierd rond hetzelfde thema. De 20e internationale Wereldjongerendagen zullen van 16 tot en met 21 augustus 2005 plaatsvinden in Keulen. Op uitnodiging van Paus Johannes Paulus II, komen sinds 1986 honderdduizenden jongeren uit de hele wereld samen voor de Wereldjongerendagen. Meer informatie over de Wereldjongerendagen 2005 in Keulen op: www.wyd2005.org (officiële internationale site) en www.wjd.nl (Nederlandse site).

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met:
Joost Goes, tel. 06-15435743
info@wjd2004.cjb.net / www.wjd2004.cjb.net

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: