Opening website van het Bisdom Haarlem 28 maart 2002

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt, heeft woensdagmiddag tijdens de Algemene Dekenvergadering de eigen website van het bisdom Haarlem geopend. Het adres luidt:

www.bisdomhaarlem.nl

Het bisdom is al jaren online, maar had nog geen eigen site op het net. Daarin is nu voorzien. Mgr. Punt sprak zijn grote tevredenheid uit over de site. Ofschoon zelf geen actief surfer, wees hij op de kansen en uitdagingen die het internet aan de Kerk biedt. Hij hoopt dat met dit nieuwe medium de mogelijkheden van de Kerk om "de zoekende mens op te zoeken" worden vergroot.

Mgr. Punt (rechts) bekijkt samen met maker Wim Koopman (links)
de nieuwe site van het bisdom Haarlem.

De site is gemaakt door ing. Wim Koopman uit Zaltbommel. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de persdienst van het bisdom.

Website

De verschillende secretariŽle en pastorale afdelingen en diensten hebben een plaats op deze site. De site zal zo vaak als nodig is, maar tenminste eenmaal per week, ververst worden. Wie nieuws heeft dient dat (liefst per elektronische post) te bezorgen bij de persdienst op maandagmiddag vůůr 16.00 uur. Als bijzondere service aan de bezoekers zal er iedere week een korte beschouwing over het evangelie van de volgende zondag te lezen zijn.

Haarlem 28 maart 2002
Wim Peeters
Persdienst Bisdom


Voor het laatst gewijzigd: