Verklaring Vrouwe van Alle Volkeren 10 juni 2002

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M.Punt, heeft desgevraagd in een brief aan een dertigtal bisschoppen over de hele wereld als zijn oordeel uitgesproken, dat de verschijningen van Maria als Vrouwe van Alle Volkeren in Amsterdam, tussen 1945 en 1959, een bovennatuurlijke oorsprong hebben. Dat maakte hij afgelopen zaterdag tijdens de Nederlandse Gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren in de Jaap-Edenhal in Amsterdam bekend.

De bisschop schrijft: "Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt mij dit tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is."

Ten aanzien van zijn positie t.o.v. de H. Stoel schrijft de bisschop: "In volle erkenning van de verantwoordelijkheid van de H.Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden hebben".

De bisschop citeert kardinaal Ratzinger, die stelt dat ook authentieke beelden en visioenen "door het filter" gaan "van onze zinnen die een vertaalwerk uitvoeren..." en "...worden beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van het ontvangend subject".

De brief is gedateerd en verzonden op 31 mei 2002.

Voor de tekst van de brief en verdere informatie zij verwezen naar www.de-vrouwe.nl.

Haarlem 10 juni 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: