Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
Bisschop oordeelt verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong
10 juni 2002

Tijdens de Tweede Nederlandse Gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren heeft de plaatselijke bisschop, mgr. dr. J.M.Punt, als zijn oordeel uitgesproken dat de verschijningen in Amsterdam, die plaatsvonden tussen 1945 en 1959, een "bovennatuurlijke oorsprong" hebben.

Daarmee is de lijn die zijn voorganger, mgr. H.Bomers C.M. in 1996 uitzette, doorgetrokken. De toenmalige bisschop gaf in dat jaar de publieke verering van Maria onder de titel en beeltenis van Vrouwe van Alle Volkeren en het bijbehorende gebed vrij.

In zijn predikatie hield de prefect van de Pauselijke Congregatie voor de Oosterse Kerken, kardinaal Moessa Daoed, aan de hand van Lumen Gentium een pleidooi voor de titels "Medeverlosseres, Middelarers en Voorspreekster" van Maria: Ėlke keer dat we het Lkichaam en Bloed van Chrsitus ontvangen in de communie, ontvangen we dit van U", aldus de kardinaal in zijn homelie.

Ruim tweeduizend mensen woonden de gebedsdag bij.

Foto: Bisdom Haarlem
Kardinaal Daoed (links) en mgr. Punt bij het verlaten van de hal na de eucharistieviering.

Haarlem 10 juni 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: