Haarlem luidt de klok voor een 'time out' 8 april 2002

Met feestelijk vertoon is zaterdag 6 april Het Pauzement geopend, een opvanghuis voor mensen die door acute problemen in hun relatie een "time out" nodig hebben. De openingsceremonie, het luiden van een overigens van een electrisch mechaniek voorziene klok, werd verricht door Mgr. M. de Groot, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem (midden) en E. Kroskinski, wethouder van de gemeente Haarlem (rechts).

Hilariteit bij het luiden van de klok.

In zijn toespraak stelde de vicaris-generaal dat "Het Pauzement" preventief wil werken: mensen tot rust brengen, voordat onherroepelijke beslissingen worden genomen. De wethouder prees de DRD (Diaconale Raad voor Diakonie) die "zijn huiswerk goed heeft gedaan".

Lees ook de aankondiging.

Haarlem 8 april 2002
Wim Peeters
Persdienst Bisdom


Voor het laatst gewijzigd: