Hoge pauselijke onderscheidingen bij gouden jubileum Ouderenbond Haarlem 8 juli 2002

Paus Johannes Paulus II heeft voorzitter B.C.J. Kockx en vice-voorzitter mevrouw A.M. Stive-Ree van de KBO in Noord-Holland benoemd tot ridder in de Orde van Sint Sylvester.

Mevrouw Stive-Ree kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange werk voor het Katholiek Vrouwengilde, de Landelijke Unie KBO (Katholieke Bonden van Ouderen) en de KBO in Noord-Holland.

De heer Kockx heeft zich, naast zijn professionele en vrijwillige werk voor het katholiek onderwijs, respectievelijk als docent (1954-1994) en als bestuurslid van de KOV in Alkmaar (1954-heden) verdienstelijk gemaakt op maatschappelijk gebied als raadslid, wethouder en fractievoorzitter en als bestuurslid van KVP/CDA. De versierselen die bij de onderscheiding horen, werden tijdens het slotfeest van de jubilerende KBO uitgereikt door oud-vicaris mgr. G.Geukers.

Foto: Bisdom Haarlem
Vice-voorzitter A.M. Stive-Ree.
Foto: Bisdom Haarlem
Voorzitter B.C.J. Kockx.
Haarlem 8 juli 2002
Persdienst bisdom / wp

Voor het laatst gewijzigd: