Tellen voor de Raden 15 augustus 2002

Vanaf september zal het bisdom Haarlem weer een priesterraad hebben. De vorige raakte ontbonden door het overlijden van mgr. H. Bomers in september 1998. Mgr. Punt heeft bepaald dat er naast een priesterraad ook een raad van pastoraal werkers en werksters zal zijn: voor beide zijn in de afgelopen weken stembiljetten rondgestuurd.

Een commissie van drie, bestaande uit hulpbisschop mgr. J.van Burgsteden (midden) en de kanunniken H.J. van Otrop (rechts) en dr. J. Hendriks, is verantwoordelijk voor de telling en de vaststelling van de uitslag.

Foto: Bisdom Haarlem

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: