R.-k. Kerk in Nederland heeft heldere procedure voor aanpak seksueel misbruik 29 mei 2002

Utrecht - 29 mei - De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft een volstrekt heldere procedure voor de aanpak van seksueel misbruik. Het onderzoek naar klachten wordt gedaan door de onafhankelijke instelling 'Hulp & Recht', die vervolgens kerkelijk leidinggevenden adviezen geeft over te nemen maatregelen. Deze worden in de praktijk steeds integraal uitgevoerd.

Dat staat in een nadere verheldering van de procedure die Hulp & Recht sinds de oprichting in 1995 volgt. Op verzoek van de Bisschoppenconferentie wil Hulp & Recht hiermee het recentelijk in de media ontstane beeld van een doofpotcultuur corrigeren, waarin vervolging wordt afgekocht en aangifte bij justitie achterwege blijft.

Overzicht van meldingen en klachten
vanaf de oprichting van Hulp & Recht in 1995

meldingenmanwaarvan
als kind
vrouwwaarvan
als kind
overig*klachten
1995/96/9710134274891922
199827181891-7
19995--3123
2000148561-4
200194151-3
(t/m april) 200224119137-3
Totaal180756084202142

Misbruik als kind:
80 meldingen = 44,5% van het totaal aantal meldingen
 
* Dit betreft anonieme, door derden
(niet zijnde ouders van een minderjarige)
gedane meldingen (niet ontvankelijk).

Klachten:
Niet ontvankelijk7
Gegrond24
Ongegrond8
In behandeling3
Totaal42

De afgelopen zeven jaar zijn bij Hulp & Recht 180 meldingen van seksueel misbruik in kerkelijk verband binnengekomen. Dit resulteerde in 42 klachten, waarvan er 24 gegrond werden verklaard en maatregelen volgden. In één geval was sprake van verkrachting. Hiervan is aangifte gedaan bij justitie.

Utrecht, 29 mei 2002
Secretariaat RKK - afdeling Pers & Communicatie


Voor het laatst gewijzigd: