Nieuwe secretaris van Bisschoppenconferentie 15 april 2002

De r.-k. bisschoppen hebben per 1 juni 2002 prof. dr. E. Kimman s.j. benoemd tot secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Kimman volgt dr. P. Stevens op, die vanwege gezondheidsredenen zijn functie neerlegt.

Eduard Kimman (Haarlem 1947) deed Gymnasium A aan het Aloysiuscollege te Den Haag. In 1965 trad hij in bij de Jezuïetenorde. In 1978 werd hij priester gewijd. Hij studeerde algemene economie en bedrijfskunde in Rotterdam. Van 1973 tot 1983 woonde en werkte hij in Indonesië. Daar studeerde hij ook theologie, schreef een economisch proefschrift over Indonesische boekuitgevers en richtte een managementinstituut op. Van 1983 tot 1985 woonde hij in de Verenigde Staten, waar hij onder andere in Berkeley sociale ethiek studeerde. Sinds 1989 is hij hoogleraar Ethiek van economie en bedrijf aan de Universiteit Maastricht en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland van 1990 tot 1999.

Kimman publiceerde een aantal boeken, waaronder ‘Marktethiek’ (1990), ‘Organisatie-ethiek’ (1991), ‘Goed verzorgd’ (1993) en ‘Verkaveling van de moraal’ (2002). Hij was mederedacteur van diverse boeken, onder andere van ‘Vertrouwen in de economie’ (1997; met J.P. Balkenende en J.P. van den Toren) over het christelijk-sociale denken, en schreef een honderdtal artikelen over ethische onderwerpen. In de jaren tachtig schreef hij een commentaar op de brief van de Amerikaanse bisschoppen over de economie van de Verenigde Staten. In 1999 was hij mede-oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse afdeling van Transparency International, een vereniging ter bestrijding van corruptie.

Haarlem 15 april 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: