Overeenstemming over reglement dekenaten 5 april 2002

In beginsel is overeenstemming bereikt over een statuut/reglement voor het functioneren van dekenaten in het bisdom Haarlem. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de bisschopsraad met een afvaardiging van de dekenale besturen in De Zoete Inval in Haarlemmerliede kwam men tot die eenstemmigheid. Aan de totstandkoming van het akkoord is zeven jaar van soms pittig overleg vooraf gegaan.

Verder spraken de bestuurders over de centrale financiering en over een eerste voorstel van de bisschop om voor de toekomst de pastorale bediening in het bisdom te garanderen.

Haarlem 5 april 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: