Priesterwijding - Verslag 28 mei 2002

In een volle Sint-Bavokathedraal heeft mgr. dr. J.Punt op zaterdag 25 mei de priesterwijding toegediend aan twee diakens: Nars Beemster en Antonio Tocco, de eerste een voormalig ingenieur, de tweede meesterkok. De bisschop bracht de beide geboortestreken, hemelsbreed zo'n tweeduizend kilometer van elkaar verwijderd, bijeen: "Jullie zijn afkomstig uit twee uithoeken van Europa: Sicilië en West-Friesland."

In zijn preek stond mgr. Punt stil bij een aspect van het priesterschap dat vaak vergeten wordt: de priester als vader.

Foto: Bisdom Haarlem
De beide kandidaten, Nars Beemster en Antonio Tocco.

Foto: Bisdom Haarlem
De wijdelingen liggen op de grond, terwijl de litanie van alle heiligen wordt gezongen.

Foto: Bisdom Haarlem
Hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden SSS legt de handen op, naast hem de rector van het grootseminarie Willibrordhuis, dr. J.Hendriks.

Foto: Bisdom Haarlem
Het overreiken van de eucharistische gaven, de kelk en de hostieschaal.

Foto: Bisdom Haarlem
De opneming in het presbyterium, de gemeenschap van priesters in het bisdom.

Haarlem 28 mei 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: