Priesterraad in Haarlem 3 oktober 2002

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt, heeft na raadpleging van het kiescollege en het kapittel, de samenstelling van een nieuwe priesterraad vastgesteld. De raad bestaat uit de tien kandidaten die bij de verkiezing de meeste stemmen kregen, aangevuld met twee membra nata of kwaliteitsleden (benoemd krachtens functie).

De leden zijn:
Gekozen: L. Nederstigt (Amsterdam); N. v.d. Peet (Amsterdam); S.Marcantognini (Alkmaar); J.Hendriks (Vogelenzang); H.J.van Ogtrop (Haarlem); Jan Berkhout (Volendam); M. Wagemaker (Medemblik); L. Georges (Nieuwe Niedorp); J.Wenting (Weesp); J.van der Stok (Schagen).
Krachtens functie: mgr. J.van Burgsteden S.S.S. (Amsterdam); vicaris J.Vriend (Laren).

Van de 261 kiesgerechtigde leden brachten 173 hun (drie) stemmen uit; dat is precies tweederde. De vorige priesterraad hield op te bestaan door het overlijden van mgr. H.Bomers c.m. Tijdens het administratorschap van mgr. Punt was er geen raad; thans is daar weer in voorzien. De raad komt zo spoedig mogelijk voor een eerste vergadering bijeen.

De uitslag van de stemming:

Kiescollege

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: