Groet van de paus aan Nederlandse pelgrims 17 april 2002

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 17 april 2002 groette de paus alle Nederlandse en Belgische pelgrims met de volgende woorden:

"Van harte groet ik alle Nederlandse en Belgische pelgrims.

Ik wens u toe dat u altijd de vreugde en vrede van de aanwezigheid van de Heer in uw midden mag ervaren. Ik spoor u aan te volharden in het gebed, in het bijzonder voor de vrede in de wereld.

Van harte verleen ik u de Apostolische Zegen.

Geloofd zij Jezus Christus!"

Haarlem 17 april 2002
Persdienst bisdom / wp

Voor het laatst gewijzigd: