Priesterwijding in Heiloo
Ook bisdom Haarlem ziet sterke stijging aantal priesterwijdingen
7 december 2002

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt, heeft zaterdag diaken Paul Vlaar, thans assistent in Nibbixwoud, tot priester gewijd. De plechtigheid in de kapel van O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo begon om 12.00 uur. Naast deze priesterwijding vonden ook twee diakenwijdingen plaats, van Marcelo Salao Rocha en van Julius Elferink. De eerste, lid van de Neokatechumenale Weg, bereidt zich voor op zijn wijding tot priester van het bisdom Haarlem, de ander is lid van de paters Sacramentijnen (S.S.S.) en zal ook in die congregatie als pater actief zijn.

Met de priesterwijding van diaken Vlaar komt het aantal actieve diocesane priesters in Haarlem op 85. Van hen zijn er 14 afkomstig uit een ander bisdom. Daarnaast zijn er 51 priesterreligieuzen in het Haarlemse actief.

Dezer week meldde het blad van de R.K.Kerkprovincie 1-2-1 dat er steeds meer priesterwijdingen zijn in de Nederlandse bisdommen. Ten opzichte van de jaren zeventig is maar liefst sprake van een verdrievoudiging tot 123 in de jaren 1996-2000. Het dieptepunt lag in de jaren 1976-1980 met 41 priesterwijdingen, ofwel iets meer dan acht per jaar voor de zeven bisdommen tezamen. Tien jaar later is het aantal wijdingen ruim verdubbeld tot 96 en nog eens tien jaar later is er sprake van een verdrievoudiging: tussen 1996 en 2000 waren er 123 priesterwijdingen.

Voor het bisdom Haarlem gelden nog krassere cijfers. Tussen 1976 en 1980 werden in Haarlem 2 mannen tot priester gewijd. Tien jaar later, tussen 1986 en 1990 waren er dat vier, en weer tien jaar later, tussen 1996 en 2000, negentien, van wie zeven leden van het Neo-catechumenaat. Paul Vlaar is de zestiende priester die mgr. Punt (sinds 1999) wijdt voor het bisdom Haarlem.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: